PPHU Prodom


PRODOM - porady

Przy zakupie nowego roweru otrzymujemy kartę gwarancyjną, która prawidłowo wypełniona i ostemplowana przez Sprzedawcę stanowi podstawę do wystąpienia z żądaniem nieodpłatnego usunięcia uszkodzenia. Często dopiero w serwisie okazuje się, że nie jest to takie proste. W każdej karcie gwarancyjnej zwykle na początku lub na końcu znajdują się Warunki gwarancji. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed zakupem, gdyż często nakładają na nas pewne obowiązki, a ponadto znajduje się w nich wykaz czynności i uszkodzeń nie objętych gwarancją.

Najczęściej są to:

  • centrowanie kół
  • regulacja przerzutek
  • regulacja hamulców
  • usuwanie luzów łożysk
  • naturalne zużycie elementów (klocki hamulcowe, opony, rozciągnięcie łańcucha itp.)

Warunki gwarancji obowiązują nie tylko użytkownika - przestrzegać ich musi również serwis. Wszystkie czynności opisane jako nie objęte gwarancją musimy wykonać sami lub zlecić te czynności serwisowi w ramach naprawy odpłatnej.

Nie musimy jednak korzystać z gwarancji - możemy korzystać z przepisów z odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową. Czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 2 lata od daty zakupu, natomiast czas trwania gwarancji zależny jest od danego producenta (ostatnio najczęściej również 2 lata).