PPHU Prodom


PRODOM - porady

Dosyć często występującym wymaganiem ze strony producenta roweru jest wykonanie przeglądu gwarancyjnego. Informacja o obowiązku wykonania takiego przeglądu, jego terminie oraz formie finansowania musi być zapisana w Warunkach gwarancji. Przegląd taki wynika z tego, że w początkowym okresie użytkowania roweru następuje rozciągnięcie się wszystkich linek, pojawić się może luz na łożyskach kół, suportu lub steru. Wykonanie przeglądu polega na usunięciu luzów, regulacji przerzutek i hamulców oraz kontroli prawidłowości pracy wszystkich elementów roweru.

W wielu przypadkach koszt przeglądu jest przerzucany na użytkownika, a jego niewykonanie powoduje utratę gwarancji. Z reguły koszt przeglądu jest niewielki w porównaniu z kosztami naprawy roweru. Ważne jest również to, aby firma wykonująca przegląd miała do tego uprawnienia - nie może to być dowolna firma rowerowa, a tylko mająca podpisaną umowę serwisową z Producentem roweru.